Homeopatisk behandling

HOMEOPATI


Homeopati är en mild men effektiv behandlingsform vid såväl

fysiska som mentala och känslomässiga besvär.  Långvariga, återkommande och akuta symtom kan alla behandlas.

Homeopatin är skonsam för människor, djur och miljö.


Vad är homeopati?

Den homeopatiska grundtanken är att kroppen har en inneboende läkekraft som, när det behövs, kan stimuleras genom att tillföra små mängder homeopatiska läkemedel.


Homeopati är således ett sätt att bota utan att tillföra kroppen kemikalier som kan orsaka biverkningar. I stället stärker man den egna vitalkraften så att kroppen själv kan ta hand om det som orsakar obalansen, exempelvis. virus eller bakterier. Man blir friskare och orkar mer.


För att vi ska må bra behöver kroppen, psyket och själen vara i harmoni. Och detta kan uppnås med hjälp av homeopati.


Behandlingen är alltid individuell och hänsyn måste alltså tas till hela individen, d.v.s fysiska, känslomässiga och mentala symtom.


Hur en behandling går till

Räkna med att första besöket tar ca 1,5 - 2 timmar då du samtalar med din homeopat. Det är viktigt att få en helhetsbild och ingående information om aktuella besvär. När startade de? Hände något i samband med att sjukdomsbilden började? Finns det obearbetade känslomässiga besvär såsom t.ex. sorg? Hur påverkas symtomen av annan stimuli, såsom värme, kyla, ansträngning, stress mm? Finns det allergier? Tidigare sjukdomshistoria samt sjukdomsbild inom släkten kan också behöva tas hänsyn till.


Ibland kan de små detaljerna vara avgörande vid medicinval, så inget är för obetydligt att berätta för din homeopat.


Med helhetsbilden som grund ordineras ett läkemedel.


För att sedan följa upp förloppet bör ett återbesök planeras in efter ca 5-6 veckor. Vid akuta besvär kan det vara lämpligt med tätare återbesök för att snabbare kunna upprepa eller göra förändring i behandlilngen. Återbesök tar mellan 30-60 min.


Ibland behöver samma läkemedel upprepas ytterligare en period, ibland kan man behöva byta läkemedel eller styrka. Men det händer även att ingen ytterligare behandling ordineras vid det tillfället, om kroppen på egen hand fortsätter att ta hand om problemen.


När kan man använda homeopati

Exempel på problem som ofta behandlas med goda resultat.​


Muskler, skelett

Värk, artros, HD, AD, förkalkningar, akuta skador, sträckningar och överbelastningar, ryggproblem.

 

Hud

Eksem, allergier, utslag, sår, blödningar, bölder, brännskador.

Hormonella problem

Sköldkörtelproblem, PMS, mensbesvär, infertilitet etc.

Problematisk skendräktighet, juverinflammationer hos djur.

Mage,- tarm

Diarré, förstoppning, katarrer, IBS m.m.


Njurar och urinvägar

Urinvägsinfektioner, njursten, prostataproblem, inkontinens.

 

Akuta sjukdomar

Inflammationer, infektioner, influensa.

 

Mentala/känslomässiga bekymmer

Rädslor, fobier, sorg, stress, ångest, chock, sömnbevär.

 

Rehabilitering

Efter långvarig behandling med starka mediciner eller efter kirurgiska ingrepp kan en homeopatisk behandling hjälpa till att korta ner rehabiliteringstiden så att kroppen snabbare återfår sin balans.

Biverkningar

av tex. vaccinationer, läkemedel.

Förebyggande

Kan även ges förebyggande inför en förestående influensaepedemi, resa, operation, tandutdragning, vaccination.

Kan även ges förebyggande för åksjuka/sjösjuka.