Behandling av djur

Behandling av djur med homeopati


Principen är i grunden den samma när djur behandlas som när vi behandlar människor. Husses och mattes observationsförmåga är värdefull eftersom detaljerna är viktiga även här.


Djur responderar ofta väldigt bra på den homeopatiska behandlingen, ibland snabbare än människor.


Även djuren kan behandlas för både akuta såväl som långvariga eller återkommande problem. Eller förebyggande inför en vaccination/operation eller fästingsäsong.


Ta gärna med vaccinationsintyg och journalutdrag från veterinär om sådant finns. Det kan också vara bra om  information om kullsyskon och föräldrar finns.


Räkna med ca 1,5 - 2 timmar för första besöket och att  uppföljande besök tar ca 1 tim.


När återbesök bör ske avgörs av vilka symtom som behandlas, men det kan vara lämpligt med en uppföljning efter 4-5 veckor. Vid akuta besvär kan tätare besök vara att föredra.


Katter, hundar och andra smådjur är välkomna till praktiken. Vid behandling av större djur görs hem-, gårdsbesök.


Ofta noteras att djur och husse/matte sliter med liknande symtom. Därför kan det vara stor fördel att låta sig själv behandlas samtidigt med djuret.

Behandling av djur med Bowen

Djur verkar generellt ha en bättre förmåga att själva känna när de har fått tillräckligt med behandling. Så det kan ibland bli fler pauser och ibland kortare behandling än planerat.

Djur har dessutom en förmåga att snabbt tillgodogöra sig denna typ av behandling. Jag har noterat att de har ganska lätt att acceptera den här typen av beröring, även de som vanligtvis kanske inte är så förtjusta och sällan eller aldrig låter sig masseras eller behandlas på annat vis.

Mellan en och tre behandlingar brukar vara tillräckligt  i de flesta fall. Men precis som hos människor kan det förstås finnas undantag. Själva behandlingen tar allt mellan 5-10 minuter upp till 1 tim beroende på vad det är för djur och vad det huvudsakliga problemet är.

De obligatoriska pauserna i behandlingen gör att man med fördel, växelvis, kan behandla tex hund och ägare parallellt. Det är heller inte ovanligt att man sliter med samma typ av problem.